tuổi xông đất cho tuổi kỷ hợi

chọn tuổi xông đất đầu năm mới Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi 1959

Xông nhà đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.    Chọn tuổi xông nhà, xông đấtXông nhà năm Đinh Dậu 2017 more »