truyền cảm hứng

“Tôi làm cật lực 14 giờ/ngày nhưng chẳng được việc gì nên hồn và chỉ muốn buông xuôi” mà thôi

“Hãy tự giải cứu bản thân mình. Đứng lên, hỏi bản thân ngành công nghiệp nào đang khởi sắc? Bản thân muốn gì, thích gì? Tiếp theo là phải cung cấp những dịch vụ để trở thành người khởi nghiệp thật sự… Đó là cách bạn xây dựng con đường thành công cho chính mình”, more »

“Tôi làm cật lực 14 giờ/ngày nhưng chẳng được việc gì nên hồn và chỉ muốn buông xuôi” mà thôi

“Hãy tự giải cứu bản thân mình. Đứng lên, hỏi bản thân ngành công nghiệp nào đang khởi sắc? Bản thân muốn gì, thích gì? Tiếp theo là phải cung cấp những dịch vụ để trở thành người khởi nghiệp thật sự… Đó là cách bạn xây dựng con đường thành công cho chính mình”, more »