cách sử dụng ô tô hiệu quả

Việc Hoán đổi vị trí lốp xe ô tô theo định kỳ có thật sự cần thiết hay không?

Do đó, các nhà sản xuất xe ô tô cũng khuyến cáo chủ xe cứ sau khi chạy 10.000 km nên thay đổi vị trí lốp một lần. Tuy nhiên, mốc thời gian này có thể linh động thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng, có thể thay đổi sớm hơn nếu xe thường more »